torsdag 6 oktober 2011

Oracle XA

Eftersom det visade sig vara så att man måste granta rättigheter för att köra XA transaktioner på en Oracledatabas från en jboss så passar jag på att påminna mig själv om att det krävs för din dbuser som jag ska köra med från appservern.
Om man inte gör det dyker detta mysiga felmeddelande upp som en varning i loggen med cirka 3 minuters mellanrum.
2011-10-06 23:31:45,099 WARN  [com.arjuna.ats.jta.logging.loggerI18N] (Thread-12) [com.arjuna.ats.internal.jta.recovery.xarecovery1] Local XARecoveryModule.xaRecovery  got XA exception javax.transaction.xa.XAException, XAException.XAER_RMERR

Så passa på du med, granta dig själv till en bättre värld.
GRANT SELECT ON sys.dba_pending_transactions TO <dbuser>;
GRANT SELECT ON sys.pending_trans$ TO <dbuser>;
GRANT SELECT ON sys.dba_2pc_pending TO <dbuser>;
GRANT EXECUTE ON sys.dbms_system TO <dbuser>;