torsdag 24 juni 2010

Sensors i android.

Android är ett hejjigt operativ och nu när jag behöver komma ihåg hur man kommer åt sensorerna postar vi lite sånt.

Först behöver man registrera sin listner hos sensormanagern (förslagsvis i onCreate):
SensorManager sm;
sm = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);

// Register your SensorListener
sm.registerListener(sl, SensorManager.SENSOR_ORIENTATION SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);

sen så kan det vara händigt att i din sensorlistner ha:

private final SensorListener sl = new SensorListener() {
public void onSensorChanged(int sensor, float[] values) {
}

public void onAccuracyChanged(int sensor, int accuracy) {
}
};

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar